Motivatie

Bij deze optie wordt het begrip motivatie ontleed. De ouderwetse kijk op motivatie wordt opnieuw tegen het licht gehouden met behulp van recent wetenschappelijke onderzoek. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen soort en hoeveelheid in motivatie. Deelnemers inventariseren hun eigen motivatie door een gevalideerde motivatievragenlijst in te vullen. Daarna worden verschillende manieren geanalyseerd om positieve motivatie uit te breiden. Dit wordt gelinkt aan andere wetenschappelijke concepten zoals deliberate practice, feedback, feedforward & feedup, goalsetting en tijdoriëntatie. Er word geanalyseerd welke motivationele vaardigheden deelnemers kunnen inzetten tijdens hun lessen en hoe ze de student meer zelfregie kunnen laten nemen.

Business executives discussing with their colleagues on whiteboard during meeting at office
Business executives doing a video conference

Mindset

Hier komt het concept mindsets aan bod en worden de twee mindsets (belemmerende tegenover helpende overtuiging) en het pygmalion effect behandeld. Mindset wordt onderverdeeld in fixed & growth waarbij fixed staat voor ‘vaste’ overtuigingen met betrekking tot ontwikkelingsmogelijkheden. Growth staat voor ‘groei’ overtuigingen van ontwikkelingsmogelijkheden. Er wordt een vierslag binnen dit thema gemaakt door de professionals bewustwording te geven over eigen overtuigingen in leergedrag. Vervolgens de focus te leggen op de overtuigingen van hen met betrekking tot ontwikkelmogelijkheden van studenten. Daarna zal in worden gegaan op de overtuigingen van studenten. En Tenslotte zal worden behandeld hoe de overtuigingen aangepast kunnen worden en welk docentgedrag daarbij past.

Modi (focus en onthouden)

Modi (focus en onthouden)

Hier gaat over hoe de focusmode (en verschillende hersengebieden) het beste ingezet kan worden om leerrendement bij studenten te vergroten. Er wordt ingegaan op uitstelgedrag, multitasking, task-residue, werkgeheugen en lange termijn geheugen. Vervolgens wordt freemode uitgelegd waarbij aspecten als creativiteit en consolidatie aan de orde komen. Docenten / deelnemers ervaren ook hoe de onderdelen werken met een multitaskexperiment en voorbeelden en gaan aan de slag om verbeteringen in productiviteit voor zichzelf en in de lessen te implementeren.

Designed door Freepik
Bedrijf foto designed by Peoplecreations - Freepik.com

Modelleren (gedragsverandering)

Dit onderdeel focust zich op het veranderen van gedrag. Daarin wordt de rol van gewoontes duidelijk bij het leergedrag. We behandelen hoe het gedrag van studenten aangepast kan worden. We gaan in op hoe gewoontevorming ontstaat en hoe gevormde gewoontes kunnen worden aangepast en nieuwe kunnen worden geïmplementeerd.  Ook wordt het fenomeen wilskracht behandeld in verhouding tot gewoonten. Deelnemers passen manieren van plannen toe en onderscheiden mogelijkheden om makkelijker een planning na te komen. Deelnemers leren hoe studenten aanpassingen kunnen maken om makkelijker tot leergedrag te komen.
Voorbeeld van een variant: plannen en planningen nakomen
Bij dit thema gaan deelnemers aan de slag met het maken van effectieve planningen, hoe studenten daarop getraind kunnen worden en hoe studenten stappen kunnen maken in het nakomen van planningen, minder uitstelgedrag vertonen, gedrag kunnen aanpassen. In deze workshop komen elementen van zowel modi als modelleren terug, maar wordt aangevlogen vanuit het thema plannen maken en nakomen als paraplubegrip.

Studeerstrategieën

Deelnemers leren verschillende studeerstrategie met elkaar te vergelijken in hun toepassing en effectiviteit. Vragen als: met wie, wat, waar, hoe en wanneer leert een student optimaal worden door deelnemers geëvalueerd op basis van nieuwe kennis. Tevens komt aan bod hoe verschillende studeerstrategieën met elkaar te combineren zijn. In de afsluitende fase formuleren deelnemers manieren om zelf of hun studenten betere studiestrategieën toe te laten passen.

Business executives doing a video conference
Bedrijf foto designed by Peoplecreations - Freepik.com

Nieuwsgierigheid

Bij de deze optie wordt duidelijk hoe belangrijk het is om de nieuwsgierigheid van studenten te bevorderen, maar vooral hoe je dat zou kunnen doen. De literatuur wordt geanalyseerd en de invloed van de docent wordt duidelijk. Er worden directe toepassingen en voorbeelden gegeven van ‘nieuwsgierigheidbevorderend lesgeven’. Dit komt tijdens de bijeenkomst terug in daad en woord. Vervolgens gaan deelnemers oefenen en toepassingen creëren voor hun eigen lespraktijk.

Videoreflectie

Docenten leren met behulp van videoreflectie significante verbeteringen toe te passen in hun eigen lessen. Onderzoek naar videoreflectie laat als interventie voor het verbeteren van docentgedrag, laat hele grote verbeteringen zien. Professionals zover krijgen om er aan te beginnen is echter nog niet zo makkelijk, want er is een hoge drempel. Daarom wordt tijdens deze manier van trainen op een heel planmatige manier gewerkt om stap voor stap comfortabeler te worden, maar ook om steeds meer te zien in je eigen videoreflecties. De opbouw (laat onderzoek zien) is daarin heel belangrijk. Om de resultaten van deze manier van training te vergroten, wordt aangeraden om het te combineren met andere thema’s die op de trainingspagina staan, zodat docenten ook daadwerkelijk betere handelingsalternatieven leren.

Business executives doing a video conference
Business executives doing a video conference

Onderzoekend leren

Bij dit professionaliseringsaanbod komt het onderzoekend werken en leren aan bod. Docenten en/of studenten lopen een cyclus van praktijkgericht onderzoek door op een zelfgekozen thema. Deze bottom up aanpak zorgt voor hogere leerrendementen dan traditionele en vaker bewandelde wegen. Deelnemers worden begeleid in onderzoeksvaardigheden, zodat ze op een hoogwaardige manier de stappen van onderzoek kunnen doorlopen. Ze leren praktijk en theorie in kaart brengen, analyseren en tot verbeteringen komen. Deze worden door de deelnemers getest. Buiten deze standaard onderzoeksvaardigheden is ook aandacht voor hoe een verbetering geïmplementeerd kan worden binnen de organisatie.  Behalve een duurzame verbetering in docentvaardigheden (of studentvaardigheden), levert deze manier van werken ook langdurige positieve effecten op de aanpak van professionals bij toekomstige uitdagingen in hun werkveld.