Motivatie

Bij deze optie wordt het begrip motivatie ontleed. De ouderwetse kijk op motivatie wordt opnieuw tegen het licht gehouden met behulp van recent wetenschappelijke onderzoek. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen soort en hoeveelheid in motivatie. Deelnemers inventariseren hun eigen motivatie door een gevalideerde motivatievragenlijst in te vullen. Daarna worden verschillende manieren geanalyseerd om positieve motivatie uit te breiden. Dit wordt gelinkt aan andere wetenschappelijke concepten zoals deliberate practice, feedback, feedforward & feedup, goalsetting en tijdoriëntatie. Er word geanalyseerd welke motivationele vaardigheden deelnemers kunnen inzetten tijdens hun lessen en hoe ze de student meer zelfregie kunnen laten nemen.

Business executives discussing with their colleagues on whiteboard during meeting at office
Business executives doing a video conference

Mindset

Hier komt het concept mindsets aan bod en worden de twee mindsets (belemmerende tegenover helpende overtuiging) en het pygmalion effect behandeld. Mindset wordt onderverdeeld in fixed & growth waarbij fixed staat voor ‘vaste’ overtuigingen met betrekking tot ontwikkelingsmogelijkheden. Growth staat voor ‘groei’ overtuigingen van ontwikkelingsmogelijkheden. Er wordt een vierslag binnen dit thema gemaakt door de professionals bewustwording te geven over eigen overtuigingen in leergedrag. Vervolgens de focus te leggen op de overtuigingen van hen met betrekking tot ontwikkelmogelijkheden van studenten. Daarna zal in worden gegaan op de overtuigingen van studenten. En Tenslotte zal worden behandeld hoe de overtuigingen aangepast kunnen worden en welk docentgedrag daarbij past.

Modi (focus en onthouden)

Hier gaat over hoe de focusmode (en verschillende hersengebieden) het beste ingezet kan worden om leerrendement bij studenten te vergroten. Er wordt ingegaan op uitstelgedrag, multitasking, task-residue, werkgeheugen en lange termijn geheugen. Vervolgens wordt freemode uitgelegd waarbij aspecten als creativiteit en consolidatie aan de orde komen. Docenten / deelnemers ervaren ook hoe de onderdelen werken met een multitaskexperiment en voorbeelden en gaan aan de slag om verbeteringen in productiviteit voor zichzelf en in de lessen te implementeren.

Designed door Freepik
Bedrijf foto designed by Peoplecreations - Freepik.com

Modelleren (gedragsverandering)

Dit onderdeel focust zich op het veranderen van gedrag. Daarin wordt de rol van gewoontes duidelijk bij het leergedrag. We behandelen hoe het gedrag van studenten aangepast kan worden. We gaan in op hoe gewoontevorming ontstaat en hoe gevormde gewoontes kunnen worden aangepast en nieuwe kunnen worden geïmplementeerd.  Ook wordt het fenomeen wilskracht behandeld in verhouding tot gewoonten. Deelnemers passen manieren van plannen toe en onderscheiden mogelijkheden om makkelijker een planning na te komen. Deelnemers leren hoe studenten aanpassingen kunnen maken om makkelijker tot leergedrag te komen.
Voorbeeld van een variant: plannen en planningen nakomen
Bij dit thema gaan deelnemers aan de slag met het maken van effectieve planningen, hoe studenten daarop getraind kunnen worden en hoe studenten stappen kunnen maken in het nakomen van planningen, minder uitstelgedrag vertonen, gedrag kunnen aanpassen. In deze workshop komen elementen van zowel modi als modelleren terug, maar wordt aangevlogen vanuit het thema plannen maken en nakomen als paraplubegrip.

Studeerstrategieën

Deelnemers leren verschillende studeerstrategie met elkaar te vergelijken in hun toepassing en effectiviteit. Vragen als: met wie, wat, waar, hoe en wanneer leert een student optimaal worden door deelnemers geëvalueerd op basis van nieuwe kennis. Tevens komt aan bod hoe verschillende studeerstrategieën met elkaar te combineren zijn. In de afsluitende fase formuleren deelnemers manieren om zelf of hun studenten betere studiestrategieën toe te laten passen.

Business executives doing a video conference
Bedrijf foto designed by Peoplecreations - Freepik.com

Modelleren (gedragsverandering)

Dit onderdeel focust zich op het veranderen van gedrag. Daarin wordt de rol van gewoontes duidelijk bij het leergedrag. We behandelen hoe het gedrag van studenten aangepast kan worden. We gaan in op hoe gewoontevorming ontstaat en hoe gevormde gewoontes kunnen worden aangepast en nieuwe kunnen worden geïmplementeerd.  Ook wordt het fenomeen wilskracht behandeld in verhouding tot gewoonten. Deelnemers passen manieren van plannen toe en onderscheiden mogelijkheden om makkelijker een planning na te komen. Deelnemers leren hoe studenten aanpassingen kunnen maken om makkelijker tot leergedrag te komen.
Voorbeeld van een variant: plannen en planningen nakomen
Bij dit thema gaan deelnemers aan de slag met het maken van effectieve planningen, hoe studenten daarop getraind kunnen worden en hoe studenten stappen kunnen maken in het nakomen van planningen, minder uitstelgedrag vertonen, gedrag kunnen aanpassen. In deze workshop komen elementen van zowel modi als modelleren terug, maar wordt aangevlogen vanuit het thema plannen maken en nakomen als paraplubegrip.

Studeerstrategieën

Deelnemers leren verschillende studeerstrategie met elkaar te vergelijken in hun toepassing en effectiviteit. Vragen als: met wie, wat, waar, hoe en wanneer leert een student optimaal worden door deelnemers geëvalueerd op basis van nieuwe kennis. Tevens komt aan bod hoe verschillende studeerstrategieën met elkaar te combineren zijn. In de afsluitende fase formuleren deelnemers manieren om zelf of hun studenten betere studiestrategieën toe te laten passen.

Business executives doing a video conference